Podążaj za nami

October 31, 2016

Metoda ta oparta jest na opisanym w we wcześniejszym wpisie modelu przetwarzania emocjonalnego. Model ten zakłada, że konfrontacja z bodźcami i wspomnieniami związanymi z traumą będzie terapeutyczna, ponieważ doprowadzi do podważenia aktywowanych przez traumę przekonań...

October 30, 2016

Naturalny proces zdrowienia po traumie zgodnie z, przytoczonym we wcześniejszym wpisie, modelem emocjonalnego przetwarzania polega na codziennym kontakcie z traumatycznymi wspomnieniami i bodźcami związanymi z urazem. Osoby po traumie spontanicznie angażują się  w myśl...

October 29, 2016

Przedłużona ekspozycja jest jednym z modeli leczenia PTSD. Według autorki tego podejścia, Edny Foa, głównym objawem stresu pourazowego jest lęk.

Zgodnie z teorią przetwarzania emocjonalnego lęk jest częścią naszej pamięci, jest w niej zapisany.  Stanowi jednocześnie pro...

October 28, 2016

W latach 80-tych zaproponowano interwencję która miała zapobiegać rozwojowi PTSD wśród osób, wykonujących zawody szczególnie narażone na stres jak policjanci, strażacy czy wojskowi. Było to działanie ograniczone do jednej sesji. Podejście to zakładało grupową rekonstru...