Podążaj za nami

November 25, 2016

OCD to zaburzenie, w którym występują:

  • Obsesje – nawracające, uporczywe myśli, wyobrażenia lub impulsy, które „wdzierają się” do świadomości danej osoby wbrew jej woli. Są odczuwane jako natrętne, przeszkadzające, niewłaściwe, budzą lęk.  Dotyczą różnych sfer życia....

November 23, 2016

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może być użyteczna u pacjentów z chorobami neurologicznymi z wielu powodów. Pierwszym z nich jest możliwość połączenia oddziaływań terapeutycznych z treningiem usprawniającym funkcjonowanie poznawcze (często objęte deficytami

w...

Ruminacje i martwienie się są dobrowolnymi (człowiek sam decyduje się w nie zaangażować)

i aktywnymi (pozostają pod nasza kontrolą) strategiami uniknięcia nieprzyjemnych doświadczeń  emocjonalnych. Mają postać łańcucha powtarzających się myśli, które zawsze mają negatyw...

Martwienie się jest to proces myślowy. Składa się na niego łańcuch uporczywych, powracających

myśli skupiających się na przyszłych wydarzeniach (możliwych ale również bardzo hipotetycznych). Myśli te skupiają się na wyczekiwaniu na zagrożenie, które może wystąpić. Wizja...