Podążaj za nami

October 28, 2016

W latach 80-tych zaproponowano interwencję która miała zapobiegać rozwojowi PTSD wśród osób, wykonujących zawody szczególnie narażone na stres jak policjanci, strażacy czy wojskowi. Było to działanie ograniczone do jednej sesji. Podejście to zakładało grupową rekonstru...

October 27, 2016

Skutecznymi sposobami leczenia PTSD są Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT) oraz farmakologia. W przypadku leczenia farmakologicznego stosuje się przede wszystkim inhibtory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenali...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

December 2, 2017

November 21, 2017