Podążaj za nami

Wyniki wielu badań wskazują, że asertywność jest istotną umiejętnością, która pomaga w unikaniu lub przezwyciężaniu wielu stresorów życiowych. Wykazano ich związek z poziomem odczuwanego przez nas stresu, tendencji do obniżonego nastroju, napięcia, przeżywanego lęku, s...

February 1, 2017

"Musisz być bardziej asertywny!"-to najczęstsza rada jaką słyszą ludzie, którzy napotykają na trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Czym więc jest Asertywność? Według B.Hare „Zachowanie asertywne oznacza akceptowanie własn...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

December 2, 2017