Podążaj za nami

October 28, 2016

W latach 80-tych zaproponowano interwencję która miała zapobiegać rozwojowi PTSD wśród osób, wykonujących zawody szczególnie narażone na stres jak policjanci, strażacy czy wojskowi. Było to działanie ograniczone do jednej sesji. Podejście to zakładało grupową rekonstru...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

December 2, 2017

November 21, 2017