Podążaj za nami

Ruminacje i martwienie się są dobrowolnymi (człowiek sam decyduje się w nie zaangażować)

i aktywnymi (pozostają pod nasza kontrolą) strategiami uniknięcia nieprzyjemnych doświadczeń  emocjonalnych. Mają postać łańcucha powtarzających się myśli, które zawsze mają negatyw...

Ruminacje są to uporczywe, powracające myśli koncentrujące się na minionych i obecnych problemach. Treść tych myśli ma negatywny wydźwięk. Ruminując ludzie analizują, porównują, roztrząsają, szukają rozwiązań zaistniałych sytuacji, swojego zachowania, swoich myśli. Zas...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

December 2, 2017