Podążaj za nami

Zgodnie z podejściem poznawczym
w psychoterapii, osoby zmagające się z napadami paniki obawiają się przeżywania pewnych doznań somatycznych i psychicznych, które stanowią normalną i  nieodłączną część doświadczania lęku. Doznania te są według nich niebezpieczne poniewa...

Strach jest powszechną emocją, która towarzyszy człowiekowi praktycznie od zawsze. Prawdopodobnie jest jednym z czynników, które umożliwiły naszemu gatunkowi przetrwanie. Jest sygnałem, że spostrzegamy zagrożenie i powinniśmy podjąć działanie, które pomoże nam sobie z...

Ruminacje i martwienie się są dobrowolnymi (człowiek sam decyduje się w nie zaangażować)

i aktywnymi (pozostają pod nasza kontrolą) strategiami uniknięcia nieprzyjemnych doświadczeń  emocjonalnych. Mają postać łańcucha powtarzających się myśli, które zawsze mają negatyw...

Martwienie się jest to proces myślowy. Składa się na niego łańcuch uporczywych, powracających

myśli skupiających się na przyszłych wydarzeniach (możliwych ale również bardzo hipotetycznych). Myśli te skupiają się na wyczekiwaniu na zagrożenie, które może wystąpić. Wizja...