Podążaj za nami

Ruminacje i martwienie się są dobrowolnymi (człowiek sam decyduje się w nie zaangażować)

i aktywnymi (pozostają pod nasza kontrolą) strategiami uniknięcia nieprzyjemnych doświadczeń  emocjonalnych. Mają postać łańcucha powtarzających się myśli, które zawsze mają negatyw...

Martwienie się jest to proces myślowy. Składa się na niego łańcuch uporczywych, powracających

myśli skupiających się na przyszłych wydarzeniach (możliwych ale również bardzo hipotetycznych). Myśli te skupiają się na wyczekiwaniu na zagrożenie, które może wystąpić. Wizja...

Ruminacje są to uporczywe, powracające myśli koncentrujące się na minionych i obecnych problemach. Treść tych myśli ma negatywny wydźwięk. Ruminując ludzie analizują, porównują, roztrząsają, szukają rozwiązań zaistniałych sytuacji, swojego zachowania, swoich myśli. Zas...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

December 2, 2017

November 21, 2017