Poznawczo-behawioralna psychoterapia grupowa

Psychoterapia w grupie, podobnie do psychoterapii indywidualnej ma na celu wprowadzenie w życiu pacjenta trwałych zmian na lepsze; poradzenia sobie z chorobą, poprawę jakości życia, usprawnienie funkcjonowania w relacjach z innymi. Jednocześnie tego typu praca daje unikalną możliwość skorzystania z czynników terapeutycznych, specyficznych dla pracy grupowej, między innymi takich jak; zaszczepienie nadziei, która wzrasta wraz obserwowaniem poprawy u innych, którzy doświadczają podobnych problemów. 

Podstawowe informacje na temat psychoterapii CBT w grupie

Grupy do10 osób.

Czas trwania: 90 min

Grupy psychoterapeutyczne mają charakter zamknięty.

 

Warunki uczestnictwa

Kwalifikację do pracy w grupie psychoterapeutycznej poprzedzają 2-3 indywidualne spotkania konsultacyjne z jednym z terapeutów prowadzących.

Celem konsultacji jest upewnienie się, czy konkretna grupa jest adresowana do danego pacjenta, czy cele terapeutyczne w niej realizowane są z zgodne i komplementarne z Jego celami. Spotkanie konsultacyjne umożliwia również skonstruowanie indywidualnego opisu funkcjonowania i problemu, nad którym pacjent będzie  pracował w czasie terapii.

 • Koszt jednej pięćdziesięciominutowej konsultacji wynosi 100 zł.

 • Koszt jednego dziewiędziesięciominutowego spotkania w ramach terapii grupowej wynosi 60-80 zł (ilość spotkań zależy od tematyki realizowanego modułu dokładne informacje znajdują się przy opisie poszczególnych grup)

 • Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za całość szkolenia, włącznie ze spotkaniami, które opuści (jest to warunek konieczny dla zachowania ciągłości grupy treningowej)

 • Możliwość płatności jednorazowej lub w dwóch ratach.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa psychoterapii CBT zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego (OCD)

Rozpoczynamy nabór do kolejnej grupy psychoterapeutycznej zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego.

 

Wyniki przeprowadzanych badań wskazują na skuteczność grupowej terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego.

Grupa leczenia OCD skierowana jest do osób, które chcą:

 • zrozumieć lepiej swój problem,

 • przezwyciężyć lęk przed myślami natrętnymi,

 • ograniczyć zachowania kompulsywne,

 • przestać unikać sytuacji, które wywołują napięcie związane z natręctwami.

Terapia w grupie, podobnie jak terapia indywidualna obejmuje psychoedukację na temat mechanizmu powstawania zaburzenia oraz czynników, które go podtrzymują, przy uwzględnieniu jednostkowych warunków psychospołecznych każdego z uczestników grupy. Poszczególne osoby realizują kolejne kroki psychoterapeutyczne zgodnie ze swoją indywidualną konceptualizacją. Konceptualizacja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest opisem przypadku pacjenta uwzględniającym charakterystyczny tylko dla niego przebieg zaburzenia (to w jaki powstało, co go podtrzymuje, jaka będzie najlepsza droga zmiany).

Uczestnictwo w grupie umożliwia spotkanie osób, które również borykają się z problemem nękających ich uporczywych, natrętnych myśli i utrudniających im funkcjonowanie kompulsji. Już samo przekonanie się, że tego typu problemy dotyczą również innych osób jest często odbarczające i normalizujące, stanowi pierwszy krok ku poprawie. 

Koszt spotkania: 80 zł/90 min. 

Prowadzący: Jacek Legierski

 

Grupa psychoterapii CBT dla osób mających  problemy ze snem i bezsennością

Rozpoczynamy nabór do grupy psychoterapeutycznej dla osób zmagających się z problemami ze snem.

 

Adres:

al. Krasińskiego 30/2

30-102 Kraków

Zadzwoń i umów pierwszą wizytę!

606-732-579

 • Facebook - Grey Circle
 • Twitter - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle