Indywidualna Psychoterapia Poznawczo-behawioralna

Jest formą pracy dla osób, ktore gotowe są do podjęcia regularnej współpracy z psychoterapeutą, w celu uzyskania pozytywnej i trwałej zmiany w swoim życiu. Rozpoczęcie pracy terapeutycznej poprzedzone jest wizytami diagnostyczno-konsultacyjnymi, których celem jest dopasowanie najlepszej dla dla danej osoby formy pomocy psychologicznaj.  Spotkania odbywają się najcześciej raz w tygodniu i trwaja 50 minut. Pacjent wraz z terapeutą mogą jednak wspólnie ustalić inną częstotliwość spotkań, zależnie od potrzeb procesu terapeutycznego. 

 

Nasza ofertę kierujemy do osób dorosłych zmagajacych się z:

 

 • ​zaburzeniami lękowymi; zaburzeniem lękowym uogólnionym, fobią, napadami paniki, lękiem społecznym, lękiem o zdrowie, zespołem lęku pourazowego (PTSD)

 • zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym

 • zaburzeniami nastroju; stanami obniżonego nastroju, depresją, chorobą afektywna dwubiegunową

 • zaburzeniami odżywiania i  obrazu własnego ciała; anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się, dysmorfofobia

 • zaburzeniami osobowości

 • problemami natury psychosomatycznej

 • problemami ze snem

 • trudnościami w relacjach międzyludzkich

 • trudnościami emocjonalnymi; poczucie niezrozumienia własnych emocji, nadmierny gniew i drażliwość, 

 • nadmiernym stresem i napięciem

 • psychologicznymi trudościami związanymi z przewlekłą chorobą somatyczną

 • poradzeniem sobie z wyzwaniami trudej sytuacji życiowej