Cennik

                                                                                           czas                                    cena

Psychoterapia indywidualna z certyfikowanym superwizorem PTTPB                   50 minut                                            200zł 

Psychoterapia indywidualna z certyfikowanym terapeutą PTTPB                          50 minut                                           170 zł

Psychoterapia indywidualna z terapeutą w trakcie procesu

certyfikacyjnego                                                                                                    50 minut                                           150 zł

Psychotherapy in English                                                                                      50 minutes                                        200 zł

Psychoterapia indywidualna online                                                                       50 minut                                     150-200 zł 

Psychoterapia dzieci i młodzieży                                                                           50 minut                                    150-170 zł

Superwizja indywidualna                                                                                              50 minut                                               200 zł   Superwizja grupowa                                                                                    (przy przynajmniej 3 osobach)                           200 zł os.