Cennik

                                                                                           czas                                    cena

Psychoterapia indywidualna z certyfikowanym superwizorem PTTPB                  50 minut                                                  160 zł 

Psychoterapia indywidualna z certyfikowanym terapeutą PTTPB                           50 minut                                                 150 zł

Psychoterapia indywidualna z terapeutą w trakcie procesu certyfikacyjnego       50 minut                                                 130 zł

Psychotherapy in English                                                                                              50 minutes                                             160-180 zł

Psychoterapia indywidualna online                                                                             50 minut                                                 130-180 zł 

Psychoterapia par                                                                                                          90 minut                                                 170-200 zł

Psychoterapia grupowa                                                                                                 90 minut                                                 60-80 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży                                                                                  50 minut                                                 130-150 zł

Konsultacja i porada psychologiczna                                                                           50 minut                                                 130-160 zł

Grupowy trening umiejętności                                                          90 minut                                 60 - 80

Superwizja indywidualna                                                                                                         50 minut                                                     160 zł       

Superwizja grupowa                                                                                                                (przy przynajmniej 3 osobach)                  160 zł os.