Diagnoza psychologiczna

Badanie i diagnostyka psychologiczna i neuropsychologiczna obejmująca między innymi ocenę osobowosci, inteligencji, funkcji poznawczych. Ocena zakończona jest omówieniem wyników i wystawieniem opinii. Ilość spotkań i czas badania uzależniona jest od jego  celu i zakresu.

Diagnoza psychologiczna, między innymi;

  • psychologiczna ocena funkcjonowania osobowości

  • określenie predyspozycji osobowościowych

  • ocena temperamentu

  • psychologiczna ocena nasilenia objawów psychopatologicznych

  • badanie inteligencji

 

Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego (organika), między innymi;

  • badanie funkcjonowania pamięci

  • badanie funkcjonowania uwagi

  • zaburzenia myślenia

  • zaburzenia percepcyjne

 

 

Na podstawie uzyskanych wyników wystawiamy zaświadczenia i opinie psychologiczne, zgodne z zakresem przeprowadzonego badania. 

Czas i ilość spotkań diagnostycznych zależy od celu badania.