Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach bezpłatnego wsparcia psychologicznego


Informujemy, że administratorem Państwa danych będzie firma Jacek Legierski Psychodiagnostyka z siedzibą przy al. Krasińskiego 30/2 w Krakowie, która działa pod szyldem CBT Gabinety Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Kontakt z Administratorem danych: rejestracja@terapia-poznawcza.pl
 

Informacja na temat przetwarzania danych:


Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
- w celu realizacji świadczenia usług z zakresu poradnictwa, konsultacji i psychoterapii,

- w celu obliczenia wyników testów diagnostycznych,

- w celu analizy procesu psychoterapii jakim jest superwizja,
- w celu obsługi zgłoszeń: kontaktu telefonicznego, mailowego, smsowego oraz poprzez formularz kontaktowy, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania gabinetu,

- w celach pozostałych, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.

- mogą być udostępniane innym podmiotom wykonującym zlecenia na rzecz administratora na podstawie umowy o powierzeniu danych,

- nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej.


Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług,
bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Państwa.

Dane mogą być również przechowywane po zakończeniu trwania terapii, jednak wyłącznie
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wyłącznie
na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, przy czym przysługuje Państwu
prawo do "bycia zapomnianym" na wyraźną Państwa prośbę.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wystąpić o podanie innych danych niezbędnych,
np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może być związana z zaprzestaniem lub odmową rozpoczęcia wykonywania usług na rzecz Państwa ze strony Admisnitratora.