Katarzyna Kierońska (Citak)

Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat PTTPB nr 722), absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła czteroletni kurs terapii poznawczo–behawioralnej w Centrum Ter-Cognitiva w Krakowie. Trener umiejętności psychospołecznych - absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. Ukończyła dwustopniowe szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania organizowane przez PTPB. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej  i Behawioralnej w X kadencji. 

Obecnie prowadzi psychoterapię w CBT Gabinetach terapii poznawczo-behawioralnej, kilka ostatnich lat pracowała jako psycholog i koordynująca zespół terapii psychospołecznej w NZOZ Pasternik (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i ZOL), gdzie zajmowała się terapią psychologiczną oraz  diagnozą i rehabilitacją neuropsychologiczną. Posiada także doświadczenie w pracy z osobami w trudnej sytuacji życiowej (podopieczni ośrodków pomocy społecznej).

Obszary pomocy: terapia poznawczo-behawioralna osób dorosłych w zakresie trudności emocjonalnych, trudności związanych ze stresem, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości, wsparcie chorych somatycznie i ich bliskich, trening funkcji poznawczych.

katarzyna.citak@terapia-poznawcza.pl

Please reload