Gabriela Zajdel

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny w trakcie czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr  Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej Uniwersytetu SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Feniks w Radoczy.

Obecnie pracuje w  Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie gdzie prowadzi terapię indywidualną osób, które doświadczyły traumy lub kryzysu życiowego.

W pracy wykorzystuje metody terapii poznawczo – behawioralnej ze szczególnym uwzględnieniem terapii dialektyczno –behawioralnej.

Please reload