Magdalena Zabiegała-Bielińska

​Trener, coach i doradca personalny. Prowadzi warsztaty i treningi umiejętności
psychospołecznych. Specjalizuje się we wspieraniu i szkoleniu osób, które doświadczają
problemów w swoim środowisku pracy, rozpoczynają karierę zawodową albo właśnie
planują jej zmianę oraz dla osób mających trudności z powrotem na rynek pracy. W naszych
Gabinetach współprowadzi grupy treningowe.  Dzięki swojemu doświadczeniu w rekrutacji
i pracy na stanowiskach kierowniczych czuwa nad zachowaniem maksymalnych realiów
w czasie ćwiczeń umiejętności dotyczących  między innymi asertywności, komunikacji
i autoprezentacji podczas rozmów rekrutacyjnych czy negocjacji z szefem. Prowadzi również
konsultacje indywidualne. 


Absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów
podyplomowych o specjalizacji „Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych
przedsiębiorstwach” Polish Open University, Szkoły Coachów Akademii SET. Poprzez udział 
w licznych szkoleniach inwestuje w samorozwój kompetencji menedżerskich
i trenerskich.


​Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem  w obrębie twardego i miękkiego HR.
Doświadczony trener w zakresie szkoleń wewnętrznych jak również w rozwijaniu
kompetencji dotyczących umiejętności komunikacyjnych oraz rozwoju osobistego.
Certyfikowany HR Business Partner, coach w trakcie akredytacji. Realizowała liczne projekty
rozwijające kompetencje społeczne oraz motywacyjne, umiejętnie wykorzystując potencjał
tkwiący w każdym człowieku. Posiada wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie rekrutacji, również na niszowe stanowiska.


​Ukończyła kurs mediatorów, wpisana na listę mediatorów zgodnie z art. 183² par.3 k.p.c.
Prowadzi negocjacje i mediacje wewnątrzzakładowe oraz mediacje rodzinne, cywilne i karne
łącząc umiejętności coacha i mediatora.

m.bielinska@terapia-poznawcza.pl

Please reload