Oferta

W naszych gabinetach specjalizujemy sie w prowadzeniu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Obszar oferowanej przez nas pomocy terapeutycznej obejmuje  szeroką gamę zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. 

 
Psychoterapia indywidualna (stacjonarnie i online)
Jest formą pracy dla osób, ktore gotowe są do podjęcia regularnej współpracy z psychoterapeutą, w celu uzyskania pozytywnej i trwałej zmiany w swoim życiu. Spotkania odbywają się najcześciej raz w tygodniu i trwaja 50 minut. Pacjent wraz z terapeutą mogą jednak wspólnie ustalić inną częstotliwość spotkań, zależnie od potrzeb procesu terapeutycznego. 
 
Psychoterapia grupowa
Psychoterapia w grupie, podobnie do psychoterapii indywidualnej ma na celu wprowadzenie w życiu pacjenta trwałych zmian na lepsze; uporania sie z chorobą, poprawę jakości życia, usprawnienia funkcjonowania w relacjach z innymi. Jednocześnie tego typu praca daje unikalną możliwość skorzystania z czynników terapeutycznych, specyficznych dla pracy grupowej, między innymi takich jak; zaszczepienie nadzieii, która wzrasta wraz obserwowaniem poprawy u innych, ktorzy doświadczają podobnych problemów. Spotknia odbywają się w małych grupach, raz w tygodniu. Czas trwania 90 min.
 
Konsultacje i porady psychologiczne
Poradnictwo i konsultacja psychologiczna są skierowane do osób, ktore czują potrzebę omówienia swojego problemu i uzyskania wskazówek oraz profesjonalnej porady. Obejmuje rownież udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w obliczu sytuacji przerastającej możliwości samodzielnego poradzenia sobie. Jest to zazwyczaj od jednego do kilku spotkań, trwających 50 min.
 
Terapia funkcji poznawczych
Terapia funkcji poznawczych koncentruje się na wspomaganiu pamięci, uwagi, myślenia, planowania działań, funkcji językowych i wzrokowo przestrzennych.  Są to regularne spotkania z psychologiem poświęcone ćwiczeniom mającym na celu poprawę funkcjonowania w danym obszarze, którego sprawnośc uległa obniżeniu. 

Diagnoza psychologiczna 
Oferujemy badania i diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną, obejmującą miedzy innymi ocenę osobowości, inteligencji, funkcji poznawczych. Każde badanie zakończone jest omówieniem wyników i dołączona zostaje do niego opinia. Ilość spotkań i czas badania uzależnione są od zakresu i celu przeprowadzanej diagnozy psychologicznej.
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Skuteczność pracy metodami poznawczo-behawioralnymi z dziećmi i nastolatkami została potwierdzona w licznych badaniach. Pomoc psychologiczna obejmuje diagnozę i leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, między innymi takich jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, problemy w nauce, trudności w kontaktach z rówieśnikami. Specyfika pracy wymaga zaangażowania rodziców lub opiekunów. Dlatego nieodzownym elementem  są skierowane do nich psychoedukacja i wsparcie psychologiczne.
Superwizja w terapii poznawczo-behawioralnej
Integralną częścią rozwoju zawodowego terapeutów poznawczo-behawioralnych jest regularne poddawanie swojej pracy superwizji. Superwizja jest rodzajem kierowanego i ustrukturyzowanego uczenia się, którego celem ma być rozwój wiedzy i umiejętności oraz innych kompetencji terapeutycznych superwizowanego z pomocą superwizora.  Może przyjmować formę grupową lub indywidualną. Czas trwania superwizji indywidualnej to 50 minut. W przypadku superwizji grupowej czas trwania uzależniony jest od liczby osób biorących w niej udział. Częstotliwość spotkań uzależniona jest od potrzeb i celów superwizanta.