Pomoc psychologiczna i psychoterapia dzieci i młodzieży
Skuteczność pracy metodami poznawczo-behawioralnymi z dziećmi i nastolatkami została potwierdzona w licznych badaniach. Praca terapeutyczna obejmuje pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu codziennych trudności związanych z rozwojem 
i dorastaniem ale rownież leczenie zaburzeń psychicznych pojawiających się w okresie dzieciństwa i addolescencji. Specyfika pracy wymaga zaangażowania rodziców lub opiekunów. Dlatego nieodzownym elementem  są skierowane do nich psychoedukacja
i wsparcie psychologiczne.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń psychicznych u dzieci i nastolatków
 • zaburzenia lękowe; lęk separacyjny, fobia szkolna, lęk społeczny 
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia emocjonalne; wybuchy złości, płaczliwość
 
Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 • problemy w uczeniu się
 • trudności w relacjach z rówieśnikami, nieśmiałość
 • rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • wsparcie w kryzysach
 
Konsultacje dla rodziców i opiekunów
 • psychoedukacja dotycząca trudności wychowawczych
 • psychoedukacja na temat okazywania dziecku wsparcia
 • psychedukacja na temat specyfiki zaburzeń psychicznych
 • wsparcie psychologiczne w obliczu kryzysu lub nie radzenia sobie z trudnościami