Psychoterapia online

Jest formą pracy dla osób, które tak, jak w standardowej formie psychoterapii są gotowe do podjęcia regularnej współpracy z psychoterapeutą, w celu uzyskania pozytywnej i trwałej zmiany w swoim życiu, ale ze względu np. na miejsce zamieszkania odległe od gabinetu lub problemy czy też ograniczenia w przemieszczaniu się nie mają możliwości podjęcia jej stacjonarnie. Psychoterapia online prowadzona jest za pomocą komunikatorów internetowych (np.Skype, Zoom). Ogólne zasady terapii są takie same jak w przypadku spotkań stacjonarnych tzn. spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 50 minut. Pacjent wraz z terapeutą mogą jednak wspólnie ustalić inną częstotliwość spotkań, zależnie od potrzeb procesu terapeutycznego. Psychoterapia poznawczo-behawioralna online, jak pokazują badania jest równie skuteczną formą terapii co psychoterapia prowadzona stacjonarnie w gabinecie.