Rozwój osobisty

 

Metody pracy oparte na podejściu poznawczo-behawioralnym są szeroko stosowane również w różnych formach wspierania rozwoju osobistego. Wykorzystuje się je w pracy coachingowej, w treningach skoncentrowanych na wzmacnianiu poszczególnych umiejętności psychospołecznych, w warsztatach skierowanych do osób, które chcą rozwinąć swój potencjał lub pracować nad realizacją dotychczasowych lub całkowicie nowych celów.

Podstawowe informacje na temat psychoterapii CBT w grupie

Grupy do10 osób.

Czas trwania: 90 min

Grupy psychoterapeutyczne mają charakter zamknięty.

 

Warunki uczestnictwa

Kwalifikację do pracy w grupie psychoterapeutycznej poprzedzają 2-3 indywidualne spotkania konsultacyjne z jednym z terapeutów prowadzących.

Celem konsultacji jest upewnienie się, czy konkretna grupa jest adresowana do danego pacjenta, czy cele terapeutyczne w niej realizowane są z zgodne i kmplementarne z Jego celami.

Koszt jednej konsultacji 100 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje na temat grup treningowych i rozwojowych.

Grupy do10 osób.

Czas trwania: 90 min

Grupy mają charakter zamknięty.

 

Warunki uczestnictwa

Kwalifikację do pracy w grupie poprzedza indywidualne spotkanie  konsultacyjne z jednym z psychologów prowadzących grupę.

Celem konsultacji jest upewnienie się, czy konkretna grupa jest adresowana do danej osoby, czy cele w niej realizowane są z zgodne i komplementarne z jej celami. Spotkanie konsultacyjne umożliwia również skonstruowanie indywidualnego opisu obszarów rozwojowych konkretnego uczestnika, nad którymi będzie pracował w czasie treningu.

 • Koszt jednej godzinnej konsultacji wynosi 100 zł.

 • Koszt jednego dziewięćdziesięcio minutowego spotkania w ramach treningu lub warsztatów wynosi 60 zł (ilość spotkań zależy od tematyki realizowanego modułu dokładne informacje znajdują się przy opisie poszczególnych grup)

 • Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę za całość szkolenia, włącznie ze spotkaniami, które opuści (jest to warunek konieczny dla zachowania ciągłości grupy treningowej)

 • Możliwość płatności jednorazowej lub w dwóch ratach.

 

 

 

 

 

 

 

Grupa skuteczności interpersonalnej 

i wzmacniania asertywności

 

Rozpoczynamy nabór do kolejnej grupy rozwoju umiejętności społecznych.

 

Trening skuteczności interpersonalnej i asertywności.

Jest to grupa skierowana do osób dorosłych, które pragną wzmocnić swoje umiejętności lub nauczyć się nowych w zakresie:

 • efektywniejszego wyrażania swoich potrzeb,

 • rozwinięcia umiejętności otwartego i adaptacyjnego prezentowania swoich myśli, poglądów i emocji,

 • łatwiejszego nawiązywania relacji z innymi,

 • zmniejszenia dyskomfortu w sytuacjach społecznych,

 • zmniejszenia dyskomfortu w sytuacji oceny,

 • delegowania zadań,

 • egzekwowania zobowiązań od innych.

Zajęcia w grupie treningowej mogą być również uzupełnieniem dla osób, które w terapii indywidualnej pracują nad niskim poczuciem własnej wartości, lękiem przed wystąpieniami, lękiem przed oceną. Dają możliwość przeprowadzania ekspozycji, zastosowania nowych umiejętności z jednoczesnym uzyskiwaniem informacji zwrotnej.