Dzień 3 z 22. Kto jest narażony na PTSD?

PTSD może wystąpić u każdej osoby niezależnie od wieku czy płci. Koniecznym warunkiem rozwoju PTSD jest wystąpienie wydarzenia traumatycznego, jednakże nie jest to warunek wystarczający, ponieważ nie wszystkie osoby, których dotknęło traumatyczne zdarzenie doświadczają Zespołu Stresu Pourazowego dotyczy to od kilku do około 20% osób.

Według badań Światowej Organizacji zdrowia rozpowszechnienie Zespołu Stresu Pourazowego w różnych krajach wahało się 0.3% do 6,1 %. Wydaje się, że PTSD występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, ponieważ według danych z badań prowadzonych w USA PTSD w ciągu życia rozwija 3,5% mężczyzn i aż 9,7% kobiet.[1]

Kolejną grupą szczególnie narażoną są żołnierze oraz osoby pracujące w służbach. Badania prowadzone wśród amerykańskich weteranów pokazują, że wskaźniki rozpowszechnienia PTSD w tej grupie są prawie dwukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej. Około 10% weteranów Wojny w Zatoce Perskiej i 13% weteranów ostatniej wojny w Iraku zgłaszało objawy PTSD. [1] Badania nad rozpowszechnieniem PTSD wśród osób biorących udział w akcji ratowniczej po Zamachu z 11.09 wykazały, że PTSD rozwinęło aż 25% ratowników oraz 21% strażaków.[2]

To pokazuje jak istotne jest zwrócenie uwagi na problem występowania tego zaburzenia wśród grup szczególnie narażonych, ponieważ dla wojskowych, policjantów, strażaków i pracowników pogotowia ratunkowego PTSD można uznać za chorobę zawodową.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square