Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej u osób z chorobami neurologicznymi

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może być użyteczna u pacjentów z chorobami neurologicznymi z wielu powodów. Pierwszym z nich jest możliwość połączenia oddziaływań terapeutycznych z treningiem usprawniającym funkcjonowanie poznawcze (często objęte deficytami

w związku z urazem/zachorowaniem). Drugim powodem do skorzystania z CBT jest częste współwystępowanie chorób neurologicznych i zaburzeń psychicznych, szczególnie z osi I DSM tj. zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe.

Kolejne powody dla których CBT może być pomocne u chorych neurologicznie to możliwość zmiany dysfunkcjonalnych schematów utrudniających radzenie sobie z sytuacją choroby, praca w zakresie akceptacji i adaptacji do niepełnosprawnosci, zwiększenie motywacji do aktywnej rehabilitacji i leczenia, poprawa radzenia sobie z objawami fizycznymi, bólem, lękiem przed postępem choroby i śmiercią. CBT polecane jest także dla członków rodzin chorych jako narzędzie do radzenia sobie z sytuacją choroby kogoś bliskiego.

Zastosowanie CBT u pacjentów z dysfunkcjami CUN zwykle wymaga modyfikacji, szczególnie ze względu na deficyty poznawcze oraz zwiększoną męczliwość. Dostosowuje sie więc czas trwania sesji, ilość oraz formę przekazywanych informacji do możliwości psychofizycznych chorego. Pojawiły się juz pierwsze doniesienia z badań naukowych nad zastosowaniem CBT u chorych neurologicznie. Wyniki badań przedstawione na dorocznym spotkaniu Consortium of Multiple Sclerosis Centers w 2015 pokazują, że CBT może być skutecznym sposobem leczenia zaburzeń psychiatrycznych i interpersonalnych u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Dane wskazują, że CBT zmniejsza niepokój i objawy depresji oraz prowadzi do poprawy satysfakcji małżeńskiej i komunikacji interpersonalnej u tych chorych. W badaniu opublikowanym w Journal of neurological rehabilitation dr Foley i współpracownicy opracowali protokół CBT umożliwiający pacjentom i ich małżonkom lepsze komunikowanie się.

Analiza wyników badań prowadzonych do 2014 r., które zawierały podstawowe dane pochodzące z badań klinicznych oraz opisy przypadków dotyczące skuteczności CBT w chorobie Parkinsona i zespole Touretta wykazuje korzyści w zakresie objawów depresji i lęku w PD oraz zmniejszenie nasilenia objawów psychiatrycznych i tików w TD.

CBT podkreśla oddziaływanie czynników poznawczych, behawioralnych, emocjonalnych i fizjologicznych w utrwalaniu objawów, wskazuje poznawczą interpretację symptomów cielesnych u chorego. Pacjenci często mylnie interpretują niektóre sygnały z ciała jako dowód nieodwracalnego uszkodzenia ich systemu nerwowego. Zgodnie z tymi przekonaniami pacjent może zachowywać się w sposób, który negatywnie wpływa na jego stan zdrowia.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square