Czym jest asertywność?"Musisz być bardziej asertywny!"-to najczęstsza rada jaką słyszą ludzie, którzy napotykają na trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Czym więc jest Asertywność? Według B.Hare „Zachowanie asertywne oznacza akceptowanie własnych uczuć, postaw, życzeń, opinii i praw oraz umiejętność ich wyrażenia w sposób bezpośredni, uczciwy i stanowczy wobec drugiej osoby, przy jednoczesnym respektowaniu uczuć, postaw, życzeń, opinii i praw rozmówcy”. Można więc powiedzieć, że asertywność jest to specyficzny styl komunikowania się z ludźmi, który polega na wyrażaniu własnych emocji, myśli, przekonań i opinii w sposób otwarty, nieprzekraczający osobistych granic drugiej osoby. Istota asertywności opiera się na założeniu, że każda jednostka, z samego faktu istnienia, ma podstawowe prawa człowieka. A prawo do wyrażania i zaspokajania swoich potrzeb, chęci i uczuć w poszanowaniu tych samych praw innych osób, jest jednym z nich.


Poza asertywnością w komunikacji, spotykamy się również z agresywnym sposobem porozumiewania się z innymi, kiedy to przekraczamy granice naszego rozmówcy poprzez wywieranie na nim presji, krzyk, czy manipulację. Gdy natomiast pozwalamy, aby nasze granice zostały przekroczone przejawiamy postawę uległą. Te dwa style komunikowania się z innymi mogą generować konflikty interpersonalne, bądź budzić w nas poczucie krzywdy i wykorzystania. Postawa asertywna natomiast, pozwala nam zachować dobre relacje z ludźmi oraz szacunek do samych siebie.


Wokół asertywności narosło kilka mitów, które powodują, że zniechęcamy się do trenowania asertywnych zachowań. Oto kilka z nich:


MIT 1. "Będąc asertywny zawsze dostanę to czego chcę"

Bycie asertywnym nie gwarantuje nam, że otrzymamy to czego chcemy, czasem jest wręcz odwrotnie. Czasami będzie się to wiązało z tym, że otrzymamy to czego pragniemy, czasami zdecydujemy się pójść na kompromis, a w innym przypadku nasze potrzeby nie zostaną zaspokojone. Należy pamiętać, że asertywność nie jest metodą wywierania wpływu, nie ma służyć zmanipulowaniu innych, aby robili to co chcemy. Asertywność to sposób wyrażania siebie, tak aby tym samym szanować potrzeby swoje oraz innych ludzi. Ułatwia komunikację, co w rezultacie najczęściej prowadzi do satysfakcjonujących efektów, bo nawet jeżeli do dostaniemy tego na czym nam zależało unikniemy konfliktu czy dyskomfortu związanego z przeżywaniem rozczarowania, poczucia krzywdy i braku szacunku do siebie.


MIT 2. "Jako osoba asertywna, powinienem być asertywny w każdej sytuacji"

Zrozumienie czym jest asertywność daje nam możliwość wyboru kiedy chcemy zachować się właśnie w taki sposób. To nie znaczy, że musimy zawsze być asertywni. Czasami agresywny, bądź uległy styl komunikowania może być najlepszą z opcji, jest bardziej adaptacyjny. Bywają sytuacje, w których „zejście komuś z drogi” i nie koniecznie otwarte prezentowanie swoich aktualnych potrzeb, okaże się dla nas po prostu bezpieczniejsze.

Ucząc się jak być asertywnym dajemy sobie wybór!


MIT 3. "Asertywność to nic innego jak bycie agresywnym"

Bardzo często wydaje się nam, że kiedy zachowujemy się agresywnie, broniąc swoich granic, prezentujemy asertywny styl komunikowania. Prawdą jest, że zarówno agresywny, jak i asertywny styl porozumiewania się z innymi zakłada troskę o swoje granicę, ale różnią się one pod względem używanych podczas komunikacji słów, tonu głosu i mowy ciała. Nie należy również zapominać o tym, że asertywność zakłada również uważność na potrzeby innych, czego zupełnie nie uwzględnia agresywny styl komunikowania się.


MIT 4. „Jestem asertywny jeśli z łatwością potrafię mówić NIE!”

Prawdą jest, że umiejętności jasnego odmawiania jeśli nie możemy lub nie chcemy czegoś zrobić jest istotną składową bycia asertywnym. Jednak nie chodzi tylko o to by potrafić mówić NIE. Ważniejszym jest żeby mieć umiejętność określania czego inni mogą od nas oczekiwać i czego my oczekujemy od innych. W sposób przejrzysty komunikować na co się zgadzamy a na co nie już od samego początku wchodzenia w relację czy to prywatną czy zawodową. W ten sposób zawsze możemy się odnieść do wcześniejszych ustaleń i żadna ze stron nie może „mieć do nikogo pretensji”.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square