Terapia funkcji poznawczych

Terapia  funkcji  poznawczych koncentruje się na  wspomaganiu pamięci,  uwagi,  myślenia,  planowania  działań,  funkcji  językowych i wzrokowo przestrzennych. Jest skierowana do pacjentów, którzy na skutek przebytych chorób lub urazów cierpią z powodu obniżonej sprawności w wymienionych obszarach i chcieliby dzięki specjalistycznej pomocy uzyskać poprawę.

Oferta skierowane jest do osób, które doświadczją trudności między innymi z;

  • zapamiętywaniem informacji

  • przywoływaniem i otwarzaniem informacji z pamięci

  • skupieniem i koncentracją uwagi

  • koordynacją wzrokowo-przestrzenną

 

Terapia obejmuje ,,profilaktyczny" trening funkcji poznawczych, rehabilitację poznawczą po udarach, urazach, zabiegach neurochirurgicznych, w przebiegu chorób otępiennych oraz usprawnianie funkcji poznawczych w przebiegu innych chorób przewlekłych wpływających na funkcjonowanie poznawcze. Praca polega na regularnym wykonywaniu ćwiczeń mających na celu aktywację tych obszarów mózgu, które nie zostały uszkodzone. Interwencje psychologa dostosowane są do indywidualnych potrzeb pacjenta, zależą         od rodzaju deficytu i możliwości psychoruchowych pacjenta.